محیط کشت کمپانی مرک آلمان

محیط کشت بی پی ال اس آگار مرک آلمان 107232

محیط کشت بی پی ال اس آگار مرک آلمان 107232

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 5 عدد

محیط کشت ای پی تی آگار مرک آلمان 110453 APT AGAR MERCK

محیط کشت ای پی تی آگار مرک آلمان 110453 APT AGAR MERCK

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

محیط کشت اورنج سروم آگار مرک آلمان 110673 Orange-serum agar

محیط کشت اورنج سروم آگار مرک آلمان 110673 Orange-serum agar

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

محیط کشت برد پارکر آگار مرک آلمان 105406 BAIRD-PARKER agar

محیط کشت برد پارکر آگار مرک آلمان 105406 BAIRD-PARKER agar

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

محیط کشت ام اندو آگار مرک آلمان 111277 m-endo agar merck

محیط کشت ام اندو آگار مرک آلمان 111277 m-endo agar merck

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

محیط کشت ام آر اس آگار مرک آلمان 110660 MRS AGAR MERCK

محیط کشت ام آر اس آگار مرک آلمان 110660 MRS AGAR MERCK

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

محیط کشت بریلا براث مرک آلمان 105454 BRILA broth

محیط کشت بریلا براث مرک آلمان 105454 BRILA broth

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

محیط کشت برین هارت آگار مرک آلمان 113825 Brain heart agar

محیط کشت برین هارت آگار مرک آلمان 113825 Brain heart agar

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

محیط کشت برین هارت براث مرک آلمان 110493

محیط کشت برین هارت براث مرک آلمان 110493

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

محیط کشت ام ار وی پی براث متیل رد مرک آلمان 105712

محیط کشت ام ار وی پی براث متیل رد مرک آلمان 105712

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

محیط کشت ال بی آگار مرک آلمان 110283 LB AGAR MERCK

محیط کشت ال بی آگار مرک آلمان 110283 LB AGAR MERCK

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

محیط کشت ام آر اس براث مرک آلمان 110661 mrs broth

محیط کشت ام آر اس براث مرک آلمان 110661 mrs broth

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

محیط کشت ای ام بی آگار مرک آلمان 101347 EMB agar

محیط کشت ای ام بی آگار مرک آلمان 101347 EMB agar

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

محیط کشت ای سی براث مرک آلمان 110765 EC broth

محیط کشت ای سی براث مرک آلمان 110765 EC broth

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

محیط کشت اوره آگار مرک آلمان 108492 Urea agar

محیط کشت اوره آگار مرک آلمان 108492 Urea agar

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

محیط کشت اس پی اس آگار مرک آلمان 110235 SPS AGAR MERCK

محیط کشت اس پی اس آگار مرک آلمان 110235 SPS AGAR MERCK

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد


معامله ای مطمئن با اعضای ویژه و دارای نشان! اطلاعات بیشتر

اطلاعات تماس هاره تجهیز شمال

آدرس : دفتر مرکزی: ایران-مازندران-آمل-سبزه میدان - مجتمع تجاری میرداماد - طبقه اول اداری - واحد 4- کدپستي 4615817313

تلفن : 011-44152345

فکس : 011-44153476

وب سایت : WWW.HAREHTAJHIZSHOMAL.IR


جستجو درمحصولات


شبکه های اجتماعی

ارتباط با ما

موبایل : -

تلفن : 011-44152345

فکس : 011-44153476

تلفکس : -

وب سایت : WWW.HAREHTAJHIZSHOMAL.IR