مواد شیمیایی merck & sigma

هیدروکسید پتاسیم مرک آلمان 105033

هیدروکسید پتاسیم مرک آلمان 105033

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

نین هیدرین مرک آلمان Ninhydrin

نین هیدرین مرک آلمان Ninhydrin

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

هگزا دسیل تری متیل آمونیوم کلراید مرک آلمان

هگزا دسیل تری متیل آمونیوم کلراید مرک آلمان

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

مولیبدات سدیم 2 آبه Sodium molybdate dihydrate

مولیبدات سدیم 2 آبه Sodium molybdate dihydrate

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

نشاسته مرک آلمان Starch

نشاسته مرک آلمان Starch

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

هگزا کلرو پلاتین مرک آلمان

هگزا کلرو پلاتین مرک آلمان

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

کراتین مرک آلمان 841470

کراتین مرک آلمان 841470

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

ویتامین k1 مرک آلمان 501890

ویتامین k1 مرک آلمان 501890

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

هیدروکینون مرک آلمان 822333

هیدروکینون مرک آلمان 822333

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

هیدروکلراید اسید مرک آلمان 100317

هیدروکلراید اسید مرک آلمان 100317

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

کارمن مرک آلمان

کارمن مرک آلمان

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

کالکن کربوکسیلیک اسید Calconcarboxylic acid مرک آلمان

کالکن کربوکسیلیک اسید Calconcarboxylic acid مرک آلمان

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

کارل فیشر CombiTitrant 5

کارل فیشر CombiTitrant 5

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

کلرور هیدرات مرک آلمان Chloral hydrate

کلرور هیدرات مرک آلمان Chloral hydrate

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

کلرور آمونیم مرک آلمان Ammonium chloride

کلرور آمونیم مرک آلمان Ammonium chloride

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

کاراژینان carrageenan - c1013

کاراژینان carrageenan - c1013

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

کربنات سدیم Sodium carbonate

کربنات سدیم Sodium carbonate

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

کربنات باریم مرک Barium carbonate

کربنات باریم مرک Barium carbonate

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

کورکومین 820354

کورکومین 820354

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

ید مرک آلمان 104760 Iodine

ید مرک آلمان 104760 Iodine

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد


معامله ای مطمئن با اعضای ویژه و دارای نشان! اطلاعات بیشتر

اطلاعات تماس هاره تجهیز شمال

آدرس : دفتر مرکزی: ایران-مازندران-آمل-سبزه میدان - مجتمع تجاری میرداماد - طبقه اول اداری - واحد 4- کدپستي 4615817313

تلفن : 011-44152345

فکس : 011-44153476

وب سایت : WWW.HAREHTAJHIZSHOMAL.IR


جستجو درمحصولات


شبکه های اجتماعی

ارتباط با ما

موبایل : -

تلفن : 011-44152345

فکس : 011-44153476

تلفکس : -

وب سایت : WWW.HAREHTAJHIZSHOMAL.IR