مواد شیمیایی merck & sigma

کارمن مرک آلمان

کارمن مرک آلمان

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

کراتین مرک آلمان 841470

کراتین مرک آلمان 841470

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

کلرور آمونیم مرک آلمان Ammonium chloride

کلرور آمونیم مرک آلمان Ammonium chloride

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

کوماسی برلیانت بلو مرک آلمان

کوماسی برلیانت بلو مرک آلمان

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

هیدروکسید پتاسیم مرک آلمان 105033

هیدروکسید پتاسیم مرک آلمان 105033

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

آنتیمونی کلراید مرک آلمان 814656 Antimony(III) chloride

آنتیمونی کلراید مرک آلمان 814656 Antimony(III) chloride

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

اتیلن گلایکول مرک آلمان 109621 Ethylene glycol

اتیلن گلایکول مرک آلمان 109621 Ethylene glycol

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

آنترون مرک آلمان 801461 Anthrone

آنترون مرک آلمان 801461 Anthrone

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

آمونیوم کربنات مرک آلمان 159504 Ammonium carbonate

آمونیوم کربنات مرک آلمان 159504 Ammonium carbonate

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 کیلوگرم

اسید ترفتالدهید مرک آلمان 821075 Terephthalaldehydic acid

اسید ترفتالدهید مرک آلمان 821075 Terephthalaldehydic acid

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 گرم

کورکومین 820354

کورکومین 820354

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

هگزا کلرو پلاتین مرک آلمان

هگزا کلرو پلاتین مرک آلمان

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

کتامین زیگما آلدریچ Ketamine hydrochloride solution K4138

کتامین زیگما آلدریچ Ketamine hydrochloride solution K4138

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 گرم

8 هیدروکسی کینولین مرک آلمان 820261 8-Hydroxyquinoline

8 هیدروکسی کینولین مرک آلمان 820261 8-Hydroxyquinoline

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 250 گرم

Potassium tellurite hydrate پتاسیم تلوریت زیگما آلدریچ

Potassium tellurite hydrate پتاسیم تلوریت زیگما آلدریچ

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 گرم

1-نفتول مرک آلمان 822289 1-Naphthol

1-نفتول مرک آلمان 822289 1-Naphthol

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

کلروهگزیدین مرک آلمان 843969 Chlorohexidine

کلروهگزیدین مرک آلمان 843969 Chlorohexidine

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

سدیم هیدروژن سولفیت مرک آلمان 806356 Sodium hydrogen sulfite

سدیم هیدروژن سولفیت مرک آلمان 806356 Sodium hydrogen sulfite

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

کالکن کربوکسیلیک اسید Calconcarboxylic acid مرک آلمان

کالکن کربوکسیلیک اسید Calconcarboxylic acid مرک آلمان

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد


معامله ای مطمئن با اعضای ویژه و دارای نشان! اطلاعات بیشتر

اطلاعات تماس هاره تجهیز شمال

آدرس : دفتر مرکزی: ایران-مازندران-آمل-سبزه میدان - مجتمع تجاری میرداماد - طبقه اول اداری - واحد 4- کدپستي 4615817313

تلفن : 011-44152345

فکس : 011-44153476

وب سایت : WWW.HAREHTAJHIZSHOMAL.IR


جستجو درمحصولات


شبکه های اجتماعی

ارتباط با ما

موبایل : -

تلفن : 011-44152345

فکس : 011-44153476

تلفکس : -

وب سایت : WWW.HAREHTAJHIZSHOMAL.IR